Digitalna logika 2018/2019 - sklopovske laboratorijske vježbe

1. laboratorijska vježba

2. laboratorijska vježba

3. laboratorijska vježba

4. laboratorijska vježba

5. laboratorijska vježba

6. laboratorijska vježba

Mikroprocesorske system-on-a-chip konfiguracije za pločicu ULX2S:

Tehnička dokumentacija za komponente pločice ULX2S: